Stránky které potěší


sv.Mikuláš.Mikuláš.

Skutečná historie, legenda a tradice se spojují, u

Milulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš,

světec a přítel dětí,patron zajatců,biskup,mučedník a pomocník v nouzi.

Historický doložená data: Mikuláš se narodil kolem roku 270 v řeckém Patrasu.kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře(Turecko).Brzy poté zde začalo pronásledování křesťanů.I Mikuláš se dostal kolem r.310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn.Ještě poznamenám  utrpěným mučením,vystoupil r.325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližně datum biskupova umrtí: 6.12.mezi

roky 345 a 351.

Mikulášuv kult se rozšířil asi po dvou staletích v celé řecké církvi,později i ve slovanských zemích. K největšímu Mikulášovu uctivání došlo od 8. století v Rusku,jehož je od té doby  patronem. Od 10.století je úcta ke sv. Mikuláši známá v Německu,Francii a Anglii a od 11.století v Itálii,kam italští piráti přenesli v Turecku Mikulášovy ostatky.Do dnes jsou uloženy v bazilice sv.Mikuláše v jihoitalském měste Bari.

Štědrost světce vychází z legendy o obdarovavání dvou dcer zadluženého otce,který se rozhodl prodat své dcery do nevěstince.Když se o tom dozvěděl sv.Mikuláš,vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze,jimiž jejich otec nejen splatil dluhy,ale ještě zbylo na věno. Z této legendy vychází i typické znazorňování sv.Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize.