Stránky které potěší


sv.Valentýn

                                                               Obrázky - Srdce: 1


                                                                                                    
14.2.  Svatý  Valentýn - svátek všech zamilovaných.

Svátek sv.Valentýna je rozšířený po celém světě.Sv.Valentýn byl historickou osobností o které
se toho,ale moc neví.Z historie se dochovalo pouze
to,že zemřel 14.2.r.269 př.n.l.Byl to velice moudrý muž a kněz,který za svého života byl knězem v době císaře KlaudiaII.Klaudius byl krutým vládcem,který byl přesvědčen,že láska odvádí vojáky od vojenských povinnosti  a tak dal zakázat sňatky.Valentýn se však rozhodl tento nesmyslný Klaudiův zákon nedodržovat a nadále oddával mladé zamilované páry.To se však císaři nelíbilo a tak jedné noci císařovi vojáci vtrhli do kostela a Valentýna zajali.Valentýn byl uvržen do vězení.
Stalo se však něco zvláštního.U oken a dveří žaláře se začali kopit dopisy a dárečky od těch,kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím,že je oddá.Zamilované páry přicházeli k žaláři  a dávali mu tak najevo,že stejně jako on věří v lásku.Dcera jeho žalářnika se také rozhodla,že jej navštíví.A tak si návštěvu vyprosila na otci.Mladí lidé se do sebe však zamilovali a Valentýn v den jeho popravy,tedy 14.února 269 př.n.l. ji zanechal dopis ve kterém se ji vyznává ze své lásky.Celý dopis je ukončen"Od Tvého Valentýna".


13.gif
Obrázky - Láska: 4