Stránky které potěší


Město Havířov ve kterém bydlím.Město  Havířov

před  50lety.

Jádro města je spjato s dobou budování tehdejšího
dělnického Československa v 50.letech.Takto ztvárněne jádro Havířova je ve světě chápáno jako tradicionalismus,v Německu jako poválečná moderna a v Česku je nazýváno socialistickým realismem neboli SORELOU.Tato architektura je plná
lidského měřítka a historických vazeb.Vyskytují se zde výrazné dekorativní motivy,sgrafitová a sochařská výzdoba a další doplňkové  prvky jako mříže a zábradlí balkónů.Ve zdobných prvcích jsou  zdůrazněny motivy národní,budovatelské či motivy spojené s průmyslem tohoto kraje.Významná je také
původní barevnost staveb,která byla pojata jako inspirace a návrat k barevnosti lidové architektury .
V roce 1992 bylo havířovské jádro města vyhlášeno chráněnou památkovou zónou pro svou určitou urbanistickou nadčasovost a krásu,která vyniká především ve srovnání s normalizační panelovou výstavbou.Mezi nejtypičtější stavby tohoto stylu v městském jádru patří bývalé kino Radost (dnes Kulturní dům Radost),Kulturní dům Petra Bezruče,komplex magistrátu,polyfunkční dům Lučina či budova školy na ulici Na Nábřeží.V roce 2003bylo Kino Radost vyhlášeno kulturní památkou.
Tak  vypadá Havířov
dnes.

Havířov je mladé město jehož počátky sahají do období let 1947 až 1955 a souvisejí s výstavbou  hornických sídlišť na katastrech obcí Šumbark,Dolní Bludovice,Prostřední Suchá a části Šenova.Havířov je rovněž městem květů a zeleně.Celé město je doslova protkáno parky a parčíky. Volná prostranství zdobí květinové záhony,ozdobné keře. Na okrajích města jsou lesoparky upravené pro rekreaci a procházky obyvatel. I samotné umístění Havířova je promyšlené a činí z něj jedinečné místo pro bydlení v rámci Ostravsko-karvinské aglomerace.Město je vybudováno na samém okraji aglomerace a od ostatních měst a průmyslových center jej oddělují rozsáhlé plochy lesů a luk. A tak si jeho obyvatelé pracující převážně v okolních průmyslových podnicích mohou dopřávat komfort bydlení v podhůří Beskyd obklopení pásem zeleně.Havířov je díky své poloze také ideálním vychozím bodem pro nenáročné výlety pěšky nebo na kole do okolní poklidné venkovské krajiny.Přímo z města můžete putovat kolem meandrujících řek a po kvetoucích loukách,které protkávají překvapivě husté lesy s bohatou druhovou skladbou.